Dette krangler de om i Paris

I dag åpner FNs klimatoppmøte i Paris. Svært mange ting må falle på plass, om en klimaavtale skal komme i havn.cop-paris-perspective-cropped

Mandag 30. november åpner FNs klimatoppmøte (COP21) i Paris. Jeg reiser ned for å dekke toppmøtet for Dagsavisen fra dag en. Kjøp derfor gjerne Dagsavisen de neste ukene , eller tegne et digitalabonnement.

Jeg skal også forsøke å blogge litt om hva som skjer.

Mandag kommer nesten alle verdens toppleder til Paris for å kickstarte møtet. Det er USAs president Barack Obama, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Kinas president XI Jinping og Russlands president Vladimir Putin, for å nevne noen. Våre egen statsminister Erna Solberg deltar også.

Statslederne vil putte momentum inn i forhandlingene. De understreker betydningen av toppmøtet. Obama har eksempelvis ikke deltatt på noe klimamøte i FN-regi siden toppmøtet i København i 2009. Paris-toppmøtet er uten tvil det viktigste toppmøtet siden den gang.

Målet er å bli enige om en ny, internasjonal klimaavtale som skal omfatte alle verdens land fra og med 2020 og langt inn i dette århundret. Det positive som har skjedd i forkant av møtet, er at mer enn 150 land har levert inn planer for hvordan de skal kutte sine utslipp (Link til planene). Dette gjelder også store utviklingsland som Kina, India og Brasil. De samlede utslippskuttene landene har lovet er likevel ikke nok til å bringe oss under togradersmålet. Dersom alle kuttene blir gjort, vil verden bli minst 2,7 grader varmere. Det er derfor blant annet Norge er så opptatt av at avtalen må kunne jekkes opp i årene som kommer.

De fleste av statslederne reiser hjem igjen allerede tirsdag for å gi sjefsforhandlerne tid til å jobbe de neste ukene. Det trengs. For dersom det skal bli en ny klimaavtale i Paris, må mange spørsmål løses. Under følger en oversikt over noen av dem.

Historisk ansvar/ utslippskutt

I-land har et hovedansvar for klimaproblemet. De har historisk sett forurenset mest. Det står i klimakonvensjonen og det er landene enige om. Men mange u-land har også et stort ansvar, spesielt KIna som i dag er det landet i verden som slipper ut mest klimagasser i året. Hvordan skal byrdene fordeles? U-landene vil at i-landene skal kutte utslipp mye raskere enn det de planlegger. I-landene på sin side mener spesielt Kina må kutte utslipp raskere, og er spesielt opptatt av å få bedre innsyn i det kinesiske utslippsregnskapet.

Det grønne klimafondet

Innen 2020 skal rike land gi 100 milliarder dollar (USD) i årlig støtte til fattige land, slik at de kan tilpasse seg et varmere klima. Det tilsvarer 1/6 av USAs forsvarsbudsjett. FN har opprettet et grønt fond (GCF) som finansierer slike tiltak. Men per nov. 2015 står det mindre enn 6 milliarder USD på kontoen, langt mindre enn lovet. Fattige land vil ha garanti for at pengene kommer. Rike land viser til at de har gitt masse penger også utenfor fondet. Norges regnskogsatsing er eksempel på slik finansiering som går utenfor GCF.

Tap og skade

Hvem skal betale når stormen setter inn? Fattige land vil bli først rammet av klimaendringene. Skadene tørke, flom, orkan og ekstremvært gir, gir formidable utgifter. De minst utviklende landene ønsker en egen FN-organisasjon til å adressere problemet. USA og EU er kritiske, de ønsker ikke noen ny FN-organisasjon og er også kritisk til at tap og skade skal adresseres under klimaforhandlingene.

Juridisk bindende

Dette blir en nøtt. Kyoto-avtalen er juridisk bindende. EU har hele tiden sloss for at en ny avtale også må være det. Men USA vil ikke signere en avtale som er gir juridisk forpliktende utslippskutt. USA ønsker heller en avtale med frivillige utslippskutt. I 2011 ga EU delvis etter. Forhandlingene var på overtid av overtid da man ble enige om å skape «en protokoll, et juridisk instrument, eller et utkomme med juridisk kraft». Nesten alle land i verden ønsker en juridisk forpliktende avtale, inkludert Norge, EU og Kina. Spørsmålet blir hvor langt EU og Kina er villig til å strekke seg, for å få med USA.

Evalueringer

EU og Norge presser på for at den nye avtalen skal gjennomgås og oppdateres minst hvert femte år. Hensikten er å legge press på land, slik at utslippsforpliktelser kan skjerpes underveis. Det betyr evalueringer i 2025, 2030, 2035 etc. Man ønsker også transparens i forpliktelsene, slik at man kan kikke spesielt Kina og India i kortene. I dette spørsmålet går Kina for å være en bremsekloss.

Markedsmekanismer

I hvilken grad skal rike land få lov til å skrive av utslippskutt de har betalt for i fattige land på eget klimaregnskap? Landene er uenige. Norge mener det er helt avgjørende å få inn ny markedsmekanismer i en avtale. Bolivia er prinsipielt imot enhver slik mekanisme. EU står et sted i midten, mens forhandlingsgruppen AOSIS, som representerer små øystater i Stillehavet, har signalisert at de vil stille svært strenge krav til en slik mekanisme.

Det blir et svært interessant toppmøte. Liten tue kan velte stort lass og spørsmålet er hvor mange detaljer som kommer inn i den nye avtaleteksten. Mange u-land vil nok være interessert i å binde opp i-landene mest mulig, mens i-landene generelt ønsker større fleksibilitet. Spørsmålet om tap og skade kommer til å bli et av de vanskeligste å løse. Om avtalen mot formodning skulle havarere en av de siste dagene, er jeg redd det er spørsmålet om tap og skade som blir avgjørende. Her må rike land levere ett eller annet, for å få med seg de fattige.

Slik gikk det sist. Les om hvordan grunnlaget for dagens klimatoppmøtet ble lagt i Sør-Afrika for fire år siden.

Publisert i COP21, Klimaforhandlinger, Ukategorisert, USA | Legg igjen en kommentar

Kom på klimauke i Bergen

Onsdag 25. november skal jeg snakke på Litteraturhuset i Bergen. Det er siste uken før det viktige klimatoppmøtet i Paris og i den anledning arrangerer Universitetet i Bergen, Naturvernforbundet i Hordaland og FN-studentene debatt om Paris-toppmøtet.

  • Hva kan vi forvente av toppmøtet?
  • Hva blir konsekvensene om vi ikke klarer å stanse klimaendringene?
  • Hva er en rettferdig klimaavtale?

Jeg er en av innlederne og skal snakke om konfliktlinjer under klimaforhandlingene. I tillegg kommer professor Eystein Jansen (Institutt for geovitenskap ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning), Ellen Viste fra Geofysisk institutt ved UiB og Bjerknessenteret, Pål Lorentzen (høyesterettsadvokat, styreleder for Norsk Klimastiftelse), og Trygve Lavik (Institutt for filosofi ved UiB). Anders Waage Nilsen er ordstyrer. Mer om arrangementet her (facebook).

Tid: Onsdag 25. november kl. 18.00

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Øvre skostredet 5-7.

For de som ikke har anledning til å delta onsdag, så blir det flere debatter på Litteraturhuset i Bergen denne uken med klima som tema. Les mer om det her.

Publisert i COP21, Klima, Klimaforhandlinger, Natur, POLITIKK, Ukategorisert | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Klimakvoter gir ikke nye klimaprosjekt

Jeg har begynt å frilanse for Dagsavisen. To saker denne uken handler om regjeringens klimakvotekjøp. Det viser seg nå at ikke et eneste nytt klimaprosjekt har blitt utløst av regjeringens kvotekjøp. I stedet kjøper man kvoter fra prosjekt som ble initiert for 8-9 år siden. Enkelte av selskapene som mottar penger fra Norge har milliarder av kroner i omsetning. Les saken her:

Les saken i Dagsavisen

SV har i etterkant av at saken sto på trykk sagt de vil stanse klimakvotekjøpene. De ber regjeringen stanse alle nye kontraktsinngåelser for såkalte CDM-kvoter. Det samme vil Miljøpartiet. KrF og Venstre er også kritiske.

Les saken her.

30. november reiser jeg til Paris for å dekke FNs klimakonferanse CO21. Følg med i Dagsavisen. Jeg rapporterer for dem under hele toppmøtet.

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Forfatternes klimaaksjon

Jeg snakker for forfatternes klimaaksjon i dag (torsdag 22. oktober) kl. 17.00, på Litteraturhuset i Oslo.

Det blir debatt med blant annet Ola Elvestuen (Venstre), Stian Berger Røsland (Høyre),  Per Olof Lundteigen (Sp) og Carl Johansen (MDG).

Møteprogram 22.okt.

Publisert i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Nå kommer klima-facebook

Jeg har lagd promo-video for Mymiti, verdens første nettjeneste der du kan dele, bli inspirert og lære om klimaløsninger. Gi dem din støtte!

(Se video. Teksten fortsetter under videoen)

 

Hva kan den enkelte av oss gjøre for å redde klimaet? Et dedikert crew i Trondheim arbeider nå med å lansere et nytt sosialt medium for klimainnsats. Nå trenger de din støtte. Se videoen og støtt dem på Kickstarter.

Mymiti er forkortelse for My Mitigation. Gjengen bak tjenesten er dedikerte, kunnskapsrike og flinke. De har fått støtte fra Innovasjon Norge, men trenger mer penger for å få tjenesten opp på et internasjonalt nivå.

Jeg kan love at folkene bak Mymiti har et genuint engasjement for klimaet. Grunnleggeren, Gard Hopsdal Hansen, er en god venn av meg og har bakgrunn som forsker ved senter for bærekraftige energistudier ved NTNU.

Nå må de reise 70.000 kroner på en uke. Gi de gjerne en skjerv! Alt vil bidra! Klarer de ikke å nå målet, får du pengene tilbake. Se videoen og spre gjerne til andre.

Klikk på linken og støtt Mymiti på Kickstarter.

Les mer om Mymiti her: http://www.mymiti.com/

 

Publisert i IT, Klima, Natur, Nyheter, Samfunn | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Norske utslipp øker

Norge har hatt den største veksten i CO2-utslipp i Europa. Er ikke det et problem Tine Sundtoft?

Innlegg i VG 26. juni

Innlegg i VG 26. juni

Følgende innlegg sto på trykk i VG fredag 26. juni, som svar på en kommentar til meg fra Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Økte utslipp av karbondioksid (CO2) er den viktigste årsaken til global oppvarming. Derfor er verdens land enige om at CO2-utslippene må ned. Likevel har norske CO2-utslipp økt med en fjerdedel siden 1990. Det er den største prosentvise veksten i Europa. Årsaken er en eksplosiv vekst i flytrafikk, veitrafikk og petroleumsproduksjon her til lands. Til sammenlikning har Danmark og Sverige kuttet sine CO2-utslipp med henholdsvis 25 og 20 prosent.

I EN KRONIKK her i avisen den 22. juli påviser jeg hvordan skiftende regjeringer bevisst (eller ubevisst?) har kamuflert den rekordhøye utslippsveksten ved konsekvent å snakke om ”samlede klimagassutslipp” heller enn CO2. Framfor å kutte CO2, har vi i Norge kuttet de mer ukjente klimagassene svovelheksafluorid (SF6) og perfluorkarboner (PFK). Enkle kutt som har gitt dramatisk godt utslag på klimaregnskapet. I skjul av disse kuttene har utslippene av CO2 kunnet øke

Grafen viser utviklingen i CO2-utslipp for Norge og et knippe av våre naboland.

Grafen viser utviklingen i CO2-utslipp for Norge og et knippe av våre naboland.

I EN KOMMENTAR her i avisen (i VG) den 24.6., lager klima- og miljøminister Tine Sundtoft et poeng av at alle land rapporterer samlede utslipp på samme måte. Det er selvfølgelig riktig. I praksis har likevel ingen andre land så stor forholdsmessig avstand mellom utviklingen i samlede klimagassutslipp og utvikling i CO2-utslipp som Norge. Ingen andre land har hatt så store fordeler av å trekke fra SF6 og PFK fra sitt regnskap. For alle praktiske formål blir dermed problemstillingen særnorsk. Og for den offentlige samtale framstår det som uredelig når politikerne snakker om fallende utslipp, så lenge utslippene øker i alle viktige sektorer.

Sundtoft påpeker ikke en eneste feil i tallene jeg presenter. Men framfor å kommentere sakens kjerne, de skyhøye norske CO2-utslippene, bruker hun tid på å akkedere over en spissformulert ingress. Det er synd.

Grafen viser utviklingen i de totale klimagassutslippene for et knippe europeiske land.

Grafen viser utviklingen i de totale klimagassutslippene for et knippe europeiske land.

DET ER LIKEVEL ikke min oppgave å stille meg til doms over Sundtofts politikk. For den eksplosive veksten i norske CO2 skyldes strukturelle forhold knyttet til skiftende regjeringer over mer enn 25 år. I den sammenhengen er det begrenset hva Sundtoft har kunnet gjøre. Men skal man løse et problem, må man anerkjenne utfordringen. Fram mot 2020 skal Norge ifølge klimaforliket gjøre kraftige kutt i klimagassutslippene. Skal vi klare det, må CO2-utslippene nå ned, ikke bare SF6 og PFK. Det vil kreve helt andre omstillingstiltak, enn det regjering og Storting så langt har mobilisert. Om statsråden ikke anerkjenner hovedutfordringen, blir det vanskelig.

Kilder: UNFCCC og SSB

Ps. Jan Arild Snoen har blogget et svar til meg på Minervanett, der han framfører noen av de samme synspunktene som Sundtoft.

Les mer:

Her er klimatallene du aldri får se

Hva feiler norsk miljøteknologi?

«Noe så sjeldent som en pageturner om klima».

Publisert i EU, Fluorholdige gasser, Industri, Klima, Nyheter, POLITIKK, Samfunn, Ukategorisert | Merket med , , | 1 kommentar

Her er klimatallene du aldri får se

Politikerne sier utslippene går ned, men i realiteten går de opp.

Grafen viser utviklingen i CO2-utslipp for Norge og våre naboland.

Grafen viser utviklingen i CO2-utslipp for Norge og våre naboland. Kilden er innrapporterte utslippstall til UNFCCC.

Det er en myte at norske klimagassutslipp går ned. Sannheten er at utslippene av norske klimagasser øker år for år i alle viktige sektorer. I olje- og gassektoren har utslippene gått opp med 89 prosent siden 1990, utslippene fra veitrafikken har økt med 32 prosent siden 1990, utslippene fra tungtransporten har økt med 60 prosent, og utslippene fra innenriks luftfart har økt med 40 prosent siden 1990. I tillegg har Norge bygd gasskraftverk som har tredoblet av utslippene fra energisektoren, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

LIKEVEL HEVDER mange politikere at utslippene går ned. I mai uttalte miljøvernminister Tine Sundtoft at ”Den negative trenden med økte utslipp ser ut til å ha snudd«(Link). Hun er ikke den første politikeren som har sagt det. I 2013 uttalte forgjengeren Bård Vegar Solhjell (SV) at: ”De norske utslippene er gått klart ned siden toppåret 2007″ (Link til Vårt Land). Hvordan er det mulig? Hvordan kan politikerne påstå at norske utslipp går ned, når de egentlig går opp?

Forklaringen ligger i et særegent norsk klimaregnskap. Der resten av verden snakker om karbondioksid (CO2) som ensbetydende med klimagassutslipp, er norske politikere nøye med å snakke om totale klimagassutslipp og ikke CO2. Årsaken er at norske CO2-utslipp går rett i været, mens reduksjoner i andre mer kuriøse klimagasser kamuflerer utslippsveksten.

For det finnes flere klimagasser enn CO2. To av disse er de mer ukjente perfluorkarboner (PFK) og Svovelheksafluorid (SF6). På starten av 1990-tallet hadde Norge høye utslipp av PFK og SF6 fra metallindustrien, gasser med ekstremt sterkt klimaeffekt. Klimaeffekten av å kutte et tonn SF6 er eksempelvis den samme som å kutte utslippet av 24000 tonn CO2. Klimaeffekten av PFK er 9000 ganger sterkere enn CO2. Å kutte slike utslipp er relativt enkelt og på mange måter en snarvei til et bedre klimaregnskap. Nye smelteovner i norsk metallindustri har fjernet det meste av disse utslippene. Like lett har det ikke vært å gjøre noe med CO2-utslippene.

UTSLIPPENE AV CO2 fra industrien er de samme i dag som i 1990. Fra olje, transport og energi har CO2-utslippene gått rett i været. Det er dermed en sannhet med modifikasjoner når politikerne hevder at norske utslipp går ned. I europeisk sammenheng er norske klimagassutslipp tvert i mot svært høye. Veksten i CO2 alene har vært 25 prosent siden 1990. Det er den største prosentvise veksten i Europa. Der hver nordmann slipper ut 10,5 tonn klimagasser i året, slipper hver svenske ut 5,9 tonn. Men de reduserte utslippene av PFK og SF6 kamuflerer den dramatisk vekst i norske CO2-utslipp.

Grafen viser norske CO2-utslipp per år, fordelt på de viktigste sektorene. De siste tallene for innenriks luftfart og tungtransport er fra 2013.

Grafen viser norske CO2-utslipp per år, fordelt på de viktigste sektorene. De siste tallene for innenriks luftfart og tungtransport er fra 2013. Kilde: SSB.

Siden førindustriell tid har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med nesten en grad. Nord for den 64 breddegrad har temperaturen økt med rundt fire grader. De globale konsekvensene er mer nedbør, mer tørke, sterkere stormer og sterkere orkaner, fordelt på ulike regioner. Utslipp av CO2 er uten sammenlikning den viktigste årsaken til disse endringene. Dessverre er det også den klimagassen det er vanskeligst å gjøre noe med. Årsaken er at samfunnet vårt er så systemisk knyttet til bruken av kull, olje og gass. 78 prosent av verdens energiproduksjon kommer fra slik fossil energi, og det er forbrenning av disse brenslene som gir utslipp av CO2.

Skal vi klare å redusere CO2-utslippene må vi redusere både transportbehov og energiforbruk, eller vi må raskt bytte ut all fossil energi med fornybar energi. Mest sannsynlig må vi gjøre begge deler. Det vil bli både krevende og kostbart. Derfor skriker verden etter eksempler på land som får det til.

PRINSIPPENE OM kostnadseffektivitet er viktige også i Kyoto-avtalen. Derfor tillater den land å sjonglere med utslippsreduksjoner klimagasser i mellom. Det var likevel aldri Kyoto-avtalens hensikt at land skulle utsette omstillingen fra fossilt til fornybart, med henvisning til at de i stedet gjorde andre ting. Derfor har land i en mindre heldig posisjon enn Norge gjort lang mer og langt dyrere tiltak for å kutte sine utslipp, enn hva vi har gjort. Danmark har eksempelvis kuttet sine CO2-utslipp med en fjerdedel siden 1990. Sverige har kuttet CO2 med 20 prosent. De samlende klimagassutslippene deres er redusert tilsvarende.

Grafen viser utviklingen i de totale klimagassutslippene for et knippe europeiske land.

Grafen viser totale klimagassutslipp for land vi liker å sammenlikne oss med. Når kutt i SF6 og PFK-gasser er trukket fra våre CO2-utslipp, ser det norske klimaregnskapet bedre ut. For de andre landene er forholdet mellom utslipp av CO2 og totale klimagasser omtrent likt. Datakilden er innrapporterte utslipp til UNFCCC.

Det er bra at Norge har redusert utslipp fra industri og bergverk. Men mer enn 20 år etter Rio-konferansen, er det på høy tid at vi også tar fatt på de vanskelige utslippsreduksjonene fra fossile energi. Miljøstatus Norge har en fin oversikt over utviklingen i utslippene av SF6 og PFK.

Kilder:

Data er hentet fra UNFCC, SSB og Svenske Naturvårdsverket.

Kronikken har tidligere stått på trykk i VG.

Les mer:

Hva feiler norsk miljøteknologi?

Publisert i EU, Fluorholdige gasser, Industri, Klima, Nyheter, olje, Samfunn, Ukategorisert | Merket med , , , , , , , | 1 kommentar

Snøhetta

Det har blitt mye teknologi og politikk på denne bloggen. Det er viktig. Men noen ganger kan det være greit å tenke litt over hva det er man faktisk kjemper for å bevare. Deler derfor noen bilder fra en heldig tur jeg fikk til Snøhetta denne sommeren.

P1010407

De siste 100 år har den kjente Briksdalsbreen trukket seg tilbake en hel kilometer.

Smeltingen har akselerert de siste ti år. Den er ikke den eneste breen her til lands som er tilbakegang. Et titalls andre brearmer er i tilbakegang i Norge.

Om sommertemperaturen i Norge øker med 2,3 grader, vil 98 prosent av de norske breene forsvinne. Alle de små breene, som denne på Snøhetta, vil forsvinne. Det samme vil 1/3 av alle breer som er større enn 8 km2. Det viser data fra bl.a Cicero Senter for klimaforskning.[1] NRK har tidligere hatt sak om breene som forsvinner. På Svalbard smelter nå 4 1/2 millioner tonn med is i timen.

P1010386

P1010383

 

P1010408

 

P1010411 P1010414 P1010428

P1010424

P1010400

P1010386

Til slutt nevner jeg at boken min Drivhuseffekten – Klimapolitikken som forsvant fikk hyggelig omtale i magasinet Folkevett denne sommeren. «Det var et godt valg å lese Drivhuseffekten,” skriver anmelder Sigurd Jorde. ”Klimapolitikken som forsvant, bør leses av alle som lurer på hvorfor Norge fortsetter å pumpe opp bensin når kloden brenner.” —Takk for det.

[1] Tallene er hentet fra Aaheim et.al. 2009, side 137-138. Rapporten var del av grunnlaget for NOU 2010:10: Tilpassing til et klima i endring.

Les mer:

Hva feiler norsk miljøteknologi?

Skal Norge kjøpe flere kvoter?

Klima og psykologi

Om samfunnsøkonomene og kvotene

Publisert i Natur, Nyheter | Merket med | Legg igjen en kommentar

Hva feiler norsk miljøteknologi?

TEKNOLOGIBOMMEN: Norge sitter i førersetet i utviklingen av ny miljøteknologi. Likevel lykkes vi sjelden med å sette den i produksjon. Hvorfor?

Hvor er hjemmemarkedet for norske solceller? (Foto: REC)

Hvor er hjemmemarkedet for norske solceller? (Foto: REC)

Norges eneste produsent av vindturbiner er i ferd med å gå overende. Blaaster Wind Technologies har utviklet en av verdens mest effektive vindturbiner. Likevel får de ikke støtte til å starte produksjon. Blaaster kan dermed føye seg inn i rekken av teknologiselskaper som har mislykkes med å kommersialisere ny miljøteknologi her til lands. Turbinprodusenten ScanWind ble solgt ut av landet, biodieselselskapet Uniol gikk i praksis konkurs og batteriprodusenten Miljøbil Grenland måtte gi opp ambisjonene om å starte serieproduksjon . Hvorfor lykkes ikke norske miljøteknologiselskaper med å komme ut på markedet?

Markedssvikt? Etterspørselen etter vindturbiner, solceller og batterier har aldri vært større. Tyske Siemens og danske Vestas leverer turbiner til hele verden, solcellemarkedet vokser med 20 prosent bare i år, og salget av bilbatterier øker år for år. Teknologien norske selskaper sitter på er ikke dårligere enn hva konkurrentene stiller opp med. Snarere tvert i mot. Blaaster sin nye vindturbin er av de mest effektive på markedet. Miljøbil Grenland har levert batteriteknologi til EUs 7. rammeprogram. Uniol kunne produsere biodiesel av alger. Men skrittet fra utvikling til produksjon virker uoverkommelig her til lands. Slik eksisterer det en Catch22 situasjon i norsk teknologipolitikk. Uten støtte til å komme i produksjon får Blaaster ingen vindkraftkontrakter. Og uten vindkraftkontrakter får de heller ingen produksjon. Norge blir sittende igjen som svarteper. Blir Blaaster solgt ut av landet går Norge igjen glipp av en mulighet til å ta del i det voksende turbinmarkedet.

I Tyskland arbeider det i dag flere mennesker innen fornybar energi enn det gjør i norsk oljesektor. Hvorfor er det så vanskelig å få til noe tilsvarende her hjemme? Skal vi tro Høyres miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup, skyldes det at norske teknologibedrifter ikke er konkurransedyktige nok. I Dagsnytt 18 den 4. august sa han at Norge ikke kan etablere støtteordninger «som kanskje koster titalls milliarder kroner for at et selskap som tilfeldigvis er basert i Norge skal lykkes med sin teknologi». Sitatet sier mye om hvor lite Astrup og mange andre norske politikere forstår av teknologigründernes frustrasjon. Om det ikke er et mål å utvikle norsk industriproduksjon av norsk teknologi, hva er da hensikten med å gi millioner i forskningsstøtte til de samme bedriftene? Det er jo fordi de er basert i Norge, at de får slik støtte. Om det var omvendt kunne vi like gjerne gitt forskningsstøtte til selskaper i utlandet. Det ville gitt lite mening. At det vil koste det offentlige titalls milliarder kroner å få miljøteknologien i produksjon, får stå for Astrups egen regning.

Hva er galt? Norsk teknologipolitikk er i stor grad orientert etter hva innovasjonsforskerne vil kalle en gjennombruddsstrategi. Dette til forskjell fra en strategi som legger opp til trinnvis utvikling av ny teknologi ved å sette teknologien i bruk. Forskjellene på de to strategiene kan illustreres i hvordan Danmark og USA la opp sin tidlige vindkraftutvikling. USA vektla å skape radikale nye designer som de mente var nødvendig for å bli konkurransedyktige i framtiden. Man avventet det store teknologiske gjennombruddet. Men strategien var mislykket. I stedet var det Danmark som ble internasjonalt ledende på vindkraft, gjennom en strategi for inkrementell utvikling og bruk av vindkraft. I dag leverer Danmark turbiner til hele verden.

Forskning alene er med andre ord ikke nok. Ny teknologi må også komme i bruk, før den kan utfordre etablerte teknologier. Danmark har skapt et hjemmemarked for turbiner, der teknologien kan utvikle seg gjennom å bli utsatt for konkurransemekanismer, prøving og feiling. Offentlig involvering er et kjennetegn ved målrettet teknologiutvikling og radikale innovasjonsprosesser, mener seniorforsker Keth Smith ved London Imperial Collage. Skal ny teknologi klare seg i møte med etablerte teknologier, er det behov for å utvikle såkalte brobyggingsmarkeder der teknologien kan vokse og bli konkurransedyktig. Dette er noe annet enn pilotanlegg for testing av teknologi. Det er flere måter å etablere slike markeder på. Det kan gis skattefordeler, slik det er gjort for elbiler i Norge, eller det kan gis økonomiske incentiver gjennom ekstra støtte til vindparker som tar i bruk ny teknologi. Det som kjennetegner norsk teknologipolitikk, er at vi mangler slike incentiver i energisektoren. I Dagens Næringsliv 30. juli sier Sintef- forsker John O. Tande at «det er liten kontakt mellom næringspolitikken og energipolitikken i Norge, med unntak av olje- og gassektoren». Det er jeg enig i.

Misforståelse: I Dagsnytt 18 den 4. august ga Høyres Nikolai Astrup uttrykk for at det grønne sertifikatmarkedet var ment å legge til rette for norsk miljøteknologi. Det er en misforståelse. Sertifikatmarkedet er først og fremst utviklet for å øke energiproduksjonen. Grønne sertifikater favoriserer billig, lett tilgjengelig teknologi, som småskala vannkraft, foran ny teknologi som offshore vindkraft. Skal Norge lykkes med å etablere nye industriarbeidsplasser innen fornybar teknologi, må bedrifter som Blaaster få mulighet til å bygge opp produksjon hjemme, skape seg stordriftsfordeler og gjennom det kontaktpunkt med andre norske teknologibedrifter. Slik kan vi skape et konkurransekraftig teknologimiljø, som siden kan utfordre verdensmarkedet. Norge har mange bedrifter som kan levere utstyr og teknologi til slike anlegg. Det gjelder fundamenter, transformatorer, kabler, motorer, hydraulikk og turbiner.

Utfordringen går derfor til statsminister Erna Solberg. Vil hun la Blaaster gå overende slik Jens Stoltenberg lot Uniol gjøre det i 2009, eller er Høyre-FrP regjeringen villig til å ta nye grep for at norsk miljøteknologi skal lykkes også på markedet?

Fortellingen om hva som skjedde med Uniol, ScanWind og Miljøbil Grenland kan du lese mer om i boken Drivhuseffekten – Klimapolitikken som forsvant.

Kronikken over har tidligere stått på trykk i Dagbladet

Les mer:

Dramatisk vekst i sol og vind

Ny klimadebatt i emning?

Aktiv klimapolitikk kan gi ny industri (ekstern link)

Mer om Miljøbil Grenland sine fabrikkplaner (eksternt)

Publisert i Fornybar energi, Industri, Klima, Nyheter, olje, POLITIKK, Samfunn, solenergi, Ukategorisert, vindkraft | Merket med , , , , | 1 kommentar

Norsk vindkraftselskap trues av konkurs

Norges eneste produsent av vindturbiner Blaaster WInd Technologies trues av konkurs. Se sak i Dagens Næringsliv. I den forbindelse ble jeg 4.8.14 invitert til å delta i debatt på dagsnytt18.

Innslaget ligger her: http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56080414/04-08-2014#t=37m48s

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar