Kaotisk i Durban

Lagt ut av
Her forhandles det bak lukkede dører

Har klimamøtet kjørt seg fast, eller pågår det enda konstruktive samtaler? Det er det  vanskelig å svare på. I dag har et par og tjue store land sittet og diskutert nesten hele dagen på et lukket rom. Andre lands forhandlingsledere har måttet vente tålmodig på utfallet, mens pressen har vandret hvileløst rundt på jakt etter historier.

Da var derfor store forventninger da det ble åpnet for plenumsmøte kl 19:00.  Men forhandlingene som fulgte var langt i fra konstruktive. Det ble tidlig klart at forhandlingene om de to ulike avtalene (Kyoto-protokollen, og den nye klimaavtalen for de store landene) enda ikke var sett i sammenheng, noe som har vært er klart krav fra EU. Dermed protesterte EUs klimakommissær Connie Hedegaard.

Forhandlinger i plenum har startet
Forhandlinger i plenum har startet

– Det må være en symmetri i hva vi gjør i KP og LCA, sa Hedegaard, med referanse til forhandlingene om Kyoto protokollen (KP) og forhandlingene om en avtale for de store landene (LCA-forhandlingene). Ifølge ulike observatører er det mange land som ikke en gang har sett utkastet til avtalen som skal gjelde de andre landene.

– Vi trenger å se forpliktelsene i Kyoto i kontekst med hva som skjer i LCA, gjentok en tydelig sliten Hedegaard.

– Vi håper det er en Durban-pakke. Det må være en sammenheng mellom hva som skjer i de to parallelle sporene, gjentok Hedegaard. Etter at Hedegaard hadde fått ordet, grep en rekke land muligheten til igjen å reise spørsmålet om at EU og andre rike land må øke ambisjonene i den andre forpliktelsesperioden.

– I dette dokumentet står det at det skal forpliktes for reduksjoner på 25 til 40 prosent. Det er alt for vagt, uttalte Bolivia og fikk støtte fra Venezuela. Saudi-Arabia klaget også på enkelte punkt. De små øystatene (AOSIS), som antakelig er de første som vi rammes av klimaendringene, oppfordret imidlertid til å få fortgang i forhandlingene. De gikk langt i å gi sin støtte til teksten som lå på bordet.

– Jeg forsøker å forstå hva som vi prøver å oppnå her, sa representanten for Grenada.

Bak denne døren satt 25 land og snakket. Ingen har sett resultatet enda.
Bak denne døren forhandlet 25 land. Resultatet ble presentert ved midnatt

– Jeg hører mange klage på EU. Men selv om mange ikke liker det nye Kyoto-dokumentet, og ikke syns det er ambisiøst nok, noe heller ikke vi syns det er, vil jeg understreke at det er EU som er villig til å påta seg en ny forpliktelsesperiode, noe ikke andre rike land har gjort.  Jeg syns derfor ikke det er riktig å utfordre EU på en så ufin måte. Mitt spørsmål er om vi egentlig ønsker å løse klimaproblemet? Vi ønsker en pakke som vi kan enes om. Vi kan ikke dra her i fra uten noe utkomme i det hele tatt, sa han og oppfordret til at konferansen burde gå videre.

Aldri har et klimatoppmøte vart så lenge som dette møtet i Durban. Mye tyder på at kampen er stor mellom krefter som ønsker å avspore forhandlingene (noe The Guardian skriver om), og krefter som ønsker resultater her og nå.

OPPDATERING (KL 24:00 LOKAL TID).

Store diskusjoner om den nye LCA-teksten. Mange fattige land mener den nye teksten ikke er balansert nok, og flytter ansvaret for klimaproblemet over fra industrialiserte til fattige land. Både afrikanske og Latin-Amerikanske land har reist dette spørsmålet, og pekt på konvensjonens mål om ”felles men differensiert ansvar”. De såkalte Alba-landene, en gruppe på 8 sosialistiske land i Latin-Amerika der Bolivia, Venezuela og Nicaragua er av de mest markerte, har vært tydelige på at de ikke vil godkjenne teksten.

Det er nå en kort pause i forhandlingene. Begge tekstene skal nå diskuteres samlet.

OPPDATERING KL. 03:00.

Møtet i Durban har hatt en svært spennende utvikling de siste timene. En ny tekst, omtalt som ”Durbanplanen for mer handling” er langt fram i plenum. Mange følelser kom til uttrykk i plenum. Den kinesiske forhandlingslederen Xie Zenhua, satt bokstavlig talt og skrek til forsamlingen, om de rike landenes ansvar – noe jeg aldri før har sett han gjøre før. India var også oppskjørtet, mens små øystater som Barbados ba på sine knær om et resultat i Durban.

Den nye avtalen innebærer videreføring av Kyoto, og en plan om å forhandle fram en ny klimaavtale som skal gjelde alle store land innen 2015. Stor uenighet om den nye avtalen skal være juridisk forpliktende eller bare et juridisk instrument. India mener det bør stå juridisk utkomme, noe EU mener er for svakt. Kl. 02:55 ble EU, USA, India og en del andre land bedt om å bli enige om hva slags formulering de alle kunne godta. De fikk ti minutter på seg. Det er ett kvarter siden.

OPPDATERING KL. 04:00.

USA, India og EU har blitt enige om å godta en tekst som beslutter at det skal “lanseres en prosess for å utvikle en protokoll, et annet juridisk instrument, eller et utkomme med juridisk form under konvensjonen, som er gjeldende for alle parter (….). Denne nye avtalen skal være ferdig forhandlet, seinest i 2015.

Men enigheten oppsto etter uformelle forhandlinger. Kina og Russland virker kjølige i forhold til dette resultatet. Det hele skal til formell behandling i løpet av kort tid.

Presidentskapet kjører hardt nå. I tillegg til enigheten om å ”lansere en prosess” mot en ny global avtale, presser de på for å få vedtatte en ny Kyoto-periode, det grønne klimafondet, og et helt nytt dokument på over 50 sider med regler for tilpasning, utslippsreduksjoner, overvåking av forpliktelser og skog. Blir alt vedtatt vil det være ”historisk” hevder presidentskapet.

OPPDATERING KL. 05:30.

Durban-pakken ble vedtatt. Innebærer ny Kyoto-periode for EU, et grønt klimafond for å hjelpe fattige land med klimatiltak, og enighet om å forhandle fram en ny internasjonal klimaavtale som skal være ferdig forhandlet fram innen 2015, og tre i kraft seinest 2020.

Miljøorganisasjonene frykter at pakken innebærer et hvileskjær på ni år i nye utslippforpliktelser for mange land. Presidentskapet for Cop17 kaller avtalen historisk. Miljøvernminister Erik Solheim mener også avtalen er historisk viktig, i og med at man har fått med seg Kina og India på framtidige utslippskutt.

Les mer om saken i morgendagens (mandag) Klassekampen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s