Bløffer om biodrivstoff

Lagt ut av

Biodrivstoff produsert av norsk skog øker norske klimagassutslipp, skriver økonom Bjart Holtsmark i Aftenposten den 17. mars. Det er en dristig påstand. Eksperter som kan langt mer om skogforvaltninge enn Holtsmark, er svært uenig. Bruk av biodrivstoff fra norsk skog vil i en periode kunne redusere skogens opptak av CO2. Men utslippene vil ikke nødvendigvis øke av den grunn.

Holtsmarks generalfeil er at han sidestiller CO2 fra skogen med CO2 som kommer fra forbrenning av fossil energi, som kull, olje og gass. Det kan man ikke gjøre. For CO2 fra fossil energi er genuint nytt for atmosfæren. Den kommer fra karbon som har vært bundet til geologiske strukturerer i millioner av år. De enorme mengdene med fossil energi som er tilført atmosfæren de siste 200 år, har allerede ført til en global oppvarming på nesten 1 grad. Klimaendringene er allerede i gang. Og strengt tatt har vi ikke råd til å slippe ut noe mer fossil CO2.

Skogens karbon er der i mot del av naturens naturlige CO2-kretsløp, fotosyntesen. Bioenergi er derfor et viktig alternativ til fossil energi. Holtsmarks sammenblanding bidrar til en kuriøs konklusjon. Han skriver at norsk skog binder utslipp fra olje og gassektoren. Resonnementet synes å være at vi kan fortsette å brenne kull, olje og gass, så lenge vi planter mer skog. Det er jo en merkelig påstand. For grunnen til at norsk kulturlandskap gror igjen er bare at den tar tilbake områder som mennesket tidligere har brukt til utmarksbeite og matproduksjon. Den binder derfor ikke ny CO2 fra olje og gass, men grønt karbon som ble sluppet ut da skogavvirkingen i Norge var på sitt høyeste for 100 år siden.

Videre er det en omstridt påstand at økt avvirking av skog nødvendigvis gir redusert binding av CO2. Skogavvirkingen i Norge er relativt lav historisk sett. Den er bare 40 prosent av tilveksten. Selv om avvirkingen øker, vil skogen fortsette å binde svært mye CO2. CO2-utslippene vil altså ikke øke, slik Holtsmark påstår,men opptaket vil kunne falle noe. Det siste vil imidlertid også avhenge av hvordan skogen forvaltes. Eksempelvis bør en ikke avvirke gammelskog som binder mye karbon eller ødelegge myrer. Men det betyr altså ikke at man ikke kan drive kommersiell skogdrift. Professor Birger Solberg og forsker Hanne Kathrine Sjølie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) kan mye om dette, og viser blant annet til at ung skog, skog i vekst, tar opp CO2 mye raskere, enn stående skog. De er rykende uenige med Holtsmark. I denne sammenheng er det interessant å legge merke til at Holtsmark i sin kronikk skriver at han ble «overrasket» da han i 2011 oppdaget at biodrivstoff fra skog, ifølge ham, ikke ga klimagevinst. Dette er jo underlig, all den tid Holtsmark allerede i 2010 skrev lange innleg mot bioenergi fra skog. Og så langt tilbake som i 2008/ 2009 var en aktiv debattant mot all form for biodrivstoff.

Holtsmark er kjent for å kritisere alternativene til kull, olje og gass. Han har engasjert seg kraftig mot elbiler. Han har også engasjert seg i debatten om fornybar energi, som han mener ikke bør satses på her til lands. Dette har han all rett til å gjøre. Men når Holtsmark aldri våger å kritisere den virkelige årsaken til klimaendringene, forbrenningen av fossile energi, har jeg til tider litt vanskelig for å tro at hans klimaengasjement er genuint. For hva er egentlig Holtsmarks alternativ? Mener han at vi skal slutte å kjøre bil helt og holdent? Det hadde vært et fair standpunkt. Heller ikke dette alternativet har jeg noen gang hørt Holtsmark flagge. Derfor er det flere enn meg som finner det vanskelig å ta ham på alvor når gang på gang regner seg fram til at oljens alternativer er verre enn oljen selv.

En forkortet versjon av dette innlegget har tidligere stått på trykk i Aftenposten.

Les også Klimapolitikkens Don Quijote

 

4 kommentarer

 1. Kjære Erik Martinussen. Du forsøker her å fremstille det som om jeg bløffer når jeg i en Viten-artikkel i Aftenposten 16. mars skriver at jeg at jeg ble overrasket over funnene i NIBIO-studien. Du må gjerne tro at jeg forsøker å bløffe. Men NIBIO-studien ble jeg kjent med i februar 2010 da den var referert i Klimakur-rapporten. Det var Trygve Refsdal som gjorde meg oppmerksom på dette. Igjen tusen takk til Trygve. At jeg trodde noen annet om klimaeffekten av bioenergi fra skog kort tid i forveien kan eventuelle interesserte se ved å lese min kronikk i Aftenposten et par måneder tidligere, se
  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/En-stor-miljotrussel-6624087.html
  Der skrev jeg at «Hvis uttak av fast biobrensel skjer på en skånsom måte, kan bruken være tilnærmet klimanøytral, da trærne i sin vekst fanger like mye CO 2 fra luften som de utløser ved forbrenning. Overgang fra olje og kull til fast biobrensel kan derfor spille en rolle dersom verden vil redusere netto utslipp av CO2.» Kjære Erik. Ta gjerne kontakt så kan vi snakke mer om dette og hint over en kopp kaffe. Vennlig hilsen Bjart Holtsmark

 2. Hei Erik, jeg skjønner du vil det beste for klimaet, men i det du skriver her tar du helt grunnleggende feil. Selv om Birger Solberg er uenig med Holtsmark, så er det mange gode skogforskere som er helt enig med Holtsmark. Følg hans invitasjon til en kopp kaffe, og /eller les hans artikler! Jeg lover deg, du vil kunne lære deg noe nytt om klima og skog.
  Jeg skrev også om hele debatten mellom Holtsmark og Solberg, og andre, se eventuelt her: https://www.academia.edu/6209785/Slag_og_slagsider_i_klimaforskningen_Nytt_Norsk_Tidsskrift_

  1. Hei Lars Reisan og Bjart Holtsmark,

   Og takk for svar på mitt innlegg. Jeg har lest svært mange av Holtsmark sine forskningsartikler, både de som angår elbiler, biodrivstoff og kvoter. I tillegg har jeg lest hans innlegg i aviser og tidsskrift med stor interesse. Dette har jeg gjort fordi jeg lenge har forsøkt å forstå hans (og andre økonomers) perspektivet både i elbilpolitikken, bioenergi/ biodiesel og klimapolitikken generelt.
   Men som i debatten om elbiler, har jeg ikke latt meg overbevise av hans argumentasjon. Holtsmark er antakelig en glimrende økonom, men hans forskning bærer etter mitt skjønn preg av at faget hans mangler kontaktflate med andre forskningsmiljøer/ fagfelt som jobber mer med kontakflatene mellom teknologi, innovasjon og samfunn.
   Men min oppgave som journalist er å se etter det store bildet. For over den snevre debatten om hva slags biodiesel som er den beste, henger et større lerret som handler om hvordan vi går fra dagens fossile, energisløsende samfunn, til et grønt fornybart samfunn. Da må en også lytte til hva andre enn de svært samfunnsengasjerte og debattvillige økonomene mener.
   Selv har jeg hatt stor nytte av å lese artiklene til forskere tilknyttet eksempelvis TIK-senteret i Oslo og CenSES ved NTNU. Dette er store forskningsmiljøer med bred internasjonal kontaktflate, som har helt andre perspektiver på disse spørsmålene enn hva Holtsmark og hans meningsfeller har. Derfor sender jeg oppfordringen tilbake til deg Risan og til Holtsmark. Les gjerne forskningsartiklene som kommer ut fra forskerne ved TIK-senteret i Oslo og CenSES i Trondheim. En god start kan være å lese innføringsboka Energirikdommens Paradokser, som jeg har omtalt på min blogg tidligere: https://erikmartiniussen.com/2012/05/14/energirikdommens-paradokser-bokomtale/
   Min egen oppfatning om disse spørsmålene, har jeg gjort grundig rede for i boken min. Den tar også for seg hvordan økonomenes perspektiver har formet norsk klimapolitikk gjennom mer enn 25 år og dessverre vært med på å utsette viktig klimaomstilling både i Norge og i resten av verden.

   1. Hei igjen, du behøver ikke være enig med alt Holtsmark skriver for å være enig i noe av det. Selv er jeg enig i det han skriver om skog og mer kritisk til det han har skrevet om elbil. Du behøver i det hele tatt ikke vurdere «Holtsmark» som helhet, eller «økonomifaget» som helhet. Det holder med at du saklig sett vurderer det han skriver om skog. Hold deg til saken, glem personen. (Holtsmark : jeg skriver selvfølgelig dette med all respekt for deg som person). Jeg har selv jobbet mange år på TIK-senteret. Det de generelt skriver om økonomifaget der er ikke relevant for å forstå Holtsmarks skog-resonement. Som forsker på TIK, og siden på NIBR, har jeg jobbet mange år med å forske på forskere, og jeg vet at fag noen ganger lukker seg rundt «sekteriske» sannheter — ikke bare økonomifaget gjør dette. Men jeg vet også at noen ganger trumfer sak over sekt. Noen ganger er virkeligheten virkelig, og noen enkeltindivider har rett. I tilfellet med skog som energikilde så er det miljøet rundt Solberg og Sjølie som henfaller til «sekterisk » dogmatikk, og Holtsmark som tenker klart.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s