Bomskudd fra NRK

Lagt ut av

Programleder Erik Wold i NRK Debatten innleder til diskusjon på TV:

«Det er ikke det at vi ikke tror på finanskrisen. En av to nordmenn gjør det. Det er bare det at vi blir stadig mindre bekymret for konsekvensene. Arbeidsledigheten øker i Europa. Den har aldri vært større. Likevel er det færre og færre nordmenn som tar finanskrisen på alvor. Dette er debatten. Velkommen til Litteraturhuset i Oslo

Filosof Einar Øverenget er den første som skal få ordet: «Hvorfor bryr folk seg mindre om konsekvensene av finanskrisen enn før? Hva slags svar kan filosofien gi?», spør programleder Wold:

«Det er for lang avstand fra handling i dag til mulige konsekvenser fram i tid», svarer Øverenget. Han er opptatt av enkeltindividenes ansvar for finanskrisen: «Når man ikke kan observere resultater av egne handlinger, så er det vanskelig å motivere til handlingsendring,» forklarer filosofen. Hvilke handlingsendringer som kreves, sier han ikke noe om. Kanskje mener han at folk må ta opp mindre lån og bruke mindre?

Ordet går videre til en av hovedgjestene i studio. Det er FrPs finanspolitiske talsmann Kjetil Solvik-Olsen. Han vil bryte den såkalte handlingsreglen for bruk av oljepenger. Det er visst ingen grenser for hvor mye penger FrP er villig til å slippe løs i norsk økonomi. Økt forbruk kan føre til overoppheting av økonomien. «Anerkjenner ikke FrP finanskrisen?», undrer programleder Wold.

«Jo, vi i FrP har alltid anerkjent finanskrisen», parerer Solvik-Olsen. «Men det er viktig å stille spørsmålstegn ved hvor stor andel av finanskrisen som er menneskeskapt, og hvor stor del andel som bare er del av naturlige økonomiske sykluser. Det vet vi ikke enda. Det må det forskes mer på», sier han.

Nestemann ut er SVs utviklingsminister Heikki Holmås. Han mener regjeringen har gjort mye for å løse finanskrisen. Blant annet har Norge kjøpt opp mange søreuropeiske gjeldskvoter – i form av statsgjeld. «Norge har gjort mye. Norge er et foregangsland», sier Holmås. Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet er enig. «Problemet er FrP», sier han. «Det er høyst umoralsk av FrP ikke å anerkjenne finanskrisen. Alle de andre partiene på Stortinget er blitt enige om finansforliket. Der er vi enge om handlingsregelen som begrenser utslippet av penger på norsk økonomi. At FrP ikke er med, skylds dårlig finansmoral», mener Michaelsen.

En ny gjest blir introdusert. Det er Rødt-leder Bjørnar Moxnes. «Vi kan ikke fortsette å diskutere om finanskrisen er reell. Staten må ta styringen over alle bankene innen to år», sier han. Det blir baluba i studio. Programleder Wold mener Moxnes sitt utspill er vesentlig. Dette må vies oppmerksomhet. «Vil Høyre nasjonalisere bankene innen to år?» Nei, det vil ikke Høyre, og heller ikke SV eller Arbeiderpartet får vi snart vite. Så var det avklart. Holmåls får ordet:

«Finanskrisen er en av vår tids største utfordringer. Og da må handling stå i sentrum for alle oss som har et sterkt engasjement », sier han. Han får applaus fra salen.

Men på første rad sitter en irritert Jon Hustad. Han er journalist og provokatør. Nå griper han ordet: «Dette er jo bare tull. Det spiller ingen rolle hva Norge gjør. Vår økonomi er mindre enn 3 prosent av EU sin. Selv om vi investerer alle våre ressurser i EU, vil det knapt senke arbeidsledigheten i Europa med 1 prosent. Det har Frischsenteret i ved Universitetet i Oslo regnet ut».

—-

Den 6. juni i år arrangerte NRK Debatten politisk diskusjon om klimakrisen. Spørsmålene og retorikken var ikke ulik det du har lest over (Debatten over er gjengitt i fri diktning, men basert på NRK sin klimadebatt 6. juni).

Grunnspørsmålet i NRK Debatten den 6. juni var hvorfor folk bekymret seg så lite for klimakrisen? Dette til tross for at folks bekymring for klimakrisen har vært stabilt høy gjennom mange år. Det viser TNS Gallup sitt årlige Klimabarometer, som ble brukt som grunnlag for programmet. Undersøkelsen viser at nordmenn rangerer klimakrisen som en større utfordring for Norge enn den nevnte finanskrisen. Klimakrisen ansees av flertallet i befolkningen som en større utfordring for Norge enn det å skape vekst i økonomien, viser samme undersøkelse.

Grunntesten for programmet var med andre ord helt feil. To år etter de fryktelige terrorhandlingene på Utøye og i regjeringskvartalet, rangerer nordmenn faktisk klimakrisen som en større utfordring enn terrortrusselen. Likevel var altså utgangspunktet for NRK sin debatt at folk ikke brydde seg om klimaproblemet? Det ble nesten for dumt.

I klimadebatten på NRK 6. juni delte filosof Øverenget de samme betraktningene som er referert over. Interessante perspektiv er det for så vidt, men kanskje noe på siden i en debatt om hva Norge kan gjøre for å bøte på klimakrisen.

FrPs Kjetil Solvik-Olsen deltok ikke. Men det gjorde FrPs klimatalsmann Per-Willy Amundsen. Amundsens påstander om at klimakrisen kanskje ikke var menneskeskapt fikk en dominerende plass i sendingen.

I stedet for Torgeir Michaelsen og Heikki Holmås deltok SVs miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og Aps Eirin Sundt. Begge brukte mye krefter på å kritisere FrP i ordelag som ikke var ulik de ordene jeg har brukt over. Det var naturlig nok en planlagt strategi fra deres side. Regjeringspartiene kunne framstå som rene og ranke ved å peke nese til FrP. Samtidig kunne FrP, som ellers ikke har så mye å fare med i klimadebatten, få langt mer oppmerksomhet enn de ellers ville fått. Det var vinn, vinn for begge parter.

I løpet av den timelange klimadebatten på NRK, berørte man ikke ett eneste av de mest sentrale punktene i norsk klimapolitikk. Noen eksempler.

  1. Samtidig som verdens kvotemarkeder er i ferd med å kollapse bruker Norge milliarder på klimakvoter. Dilemma? Ikke diskutert i debatten.
  2. Norge henger etter andre land på utvikling av ny, fornybar teknologi. Vi er oljeavhengige som aldri før. Ikke diskutert.
  3. Utslippene fra bilparken i Norge har aldri vært høyere. Ikke diskutert.
  4. Regjeringen har nylig åpnet en rekke nye felt i Barentshavet for oljeleting. Ikke diskutert.

Framfor å diskutere hvordan Norge best mulig kunne bidra til å løse klimaproblemet, fikk vi en diskusjon om hvorfor folk ikke bryr seg (selv om folk altså bryr seg).

Ytterpunktene fikk styre retningen på debatten. Amundsen fra FrP er allerede nevnt. Rødts Bjørnar Moxnes deltok ikke i denne debatten. Men det gjorde Miljøpartiets Rasmus Hansson. Kanskje ikke et ytterpunkt vil mange hevde. Men i denne debatten framsto han likevel som ett. Ved å kreve at Norge måtte avvikle all petroleumsproduksjon innen 20 år, klarte han å framstille miljøkreftene akkurat som de industrifiendtlige kreftene FrP, Høyre og Arbeiderpartiet liker å framstille dem som. Hansson kunne ha valgt å snakke om hva slags industri vi mangler her til lands. I stedet valgte han å skyte ned den vi har. Knappest en sentral konfliktlinje i norsk klimadebatt. Likevel fikk spørsmålet hans dominere sendingen på NRK Debatten. Også det gagnet nok heller Høyre, FrP og Ap, heller enn de tradisjonelle miljøpartiene.

Slik framsto brått Høyre og Arbeiderpartiet som de mest edruelige og klimavennlige partiene i panelet. Det kunne de gjøre fordi en rekke av de mest sentrale spørsmålene i klimapolitikken aldri ble satt under debatt (olje, kvoter, økt bilisme).

Hva kunne NRK gjort annerledes?

  • Først og fremst burde de vært bedre forberedt. Programleder Wold burde stilt konkret spørsmål som gikk inn i klimapolitikkens kjernekonflikter: Kvoter, teknologi, månelandingen på Mongstad. Ikke noe av dette ble diskutert.
  • For det andre burde panelet sett annerledes ut. Enkel kjennskap til norsk miljøpolitikk viser at de viktigste konfliktlinjene går mellom de store partiene (Høyre, Ap, FrP) og småpartiene (Venstre, KrF og SV). Likevel var bare SV av småpartiene representert i NRK Debatten. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell var dessuten mer interessert i å forsvare regjeringens politikk, enn å utfordre de tre store.
  • For det tredje burde NRK ha begrenset diskusjonen om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt. Å invitere en klimaskeptiker som Ole Henrik Ellestad, og la ham presentere sine konspirasjonsteorier uten faglig motstand, heller mot det uansvarlige (jf enkel kildekritikk). FrPs Amundsen er politiker. Han må få lov å si det han mener. Men Ellestad ble framstilt som en fagmann. Det er han slett ikke på dette feltet. Likevel fikk han til og med siste ord i NRK Debatten.

Alle er enige om at klimakrisen er alvorlig og at noe må gjøres. Hovedspørsmålet må derfor være hvordan Norge kan bidra til å løse problemet. Det er å håpe at NRK kan bidra til å reise det spørsmålet på bedre vis neste gang.

Det aktuelle programmet kan sees i opptak her [Link til NRK Debatten]

Les mer:

Klimaendringene er her

Norge kjøper klimakvoter for miliarder i Kina

2012 ble et ekstremt klimaår

Tyskland satser på fornybar energi

Tillitten til regjeringens klimapolitikk på bunnivå

Klimaavtale i havn i Doha

Ny klimapolitikk kan skape ny industri

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s